avatar
Photo

Education

64 Stars 3,200 Toman

𝒌𝒆𝒆𝒑 𝒕𝒉𝒆 𝒇𝒂𝒊𝒕𝒉 , 𝒕𝒉𝒆 𝒎𝒐𝒔𝒕 𝒂𝒎𝒂𝒛𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈𝒔 𝒊𝒏 𝒍𝒊𝒇𝒆 𝒕𝒆𝒏𝒅 𝒕𝒐 𝒉𝒂𝒑𝒑𝒆𝒏 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕 𝒂𝒕 𝒕𝒉𝒆 𝒎𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒚𝒐𝒖'𝒓𝒆 𝒂𝒃𝒐𝒖𝒕 𝒕𝒐 𝒈𝒊𝒗𝒆 𝒖𝒑 𝒉𝒐𝒑𝒆

ایمان خود را از دست ند
... more

𝒌𝒆𝒆𝒑 𝒕𝒉𝒆 𝒇𝒂𝒊𝒕𝒉 , 𝒕𝒉𝒆 𝒎𝒐𝒔𝒕 𝒂𝒎𝒂𝒛𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈𝒔 𝒊𝒏 𝒍𝒊𝒇𝒆 𝒕𝒆𝒏𝒅 𝒕𝒐 𝒉𝒂𝒑𝒑𝒆𝒏 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕 𝒂𝒕 𝒕𝒉𝒆 𝒎𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒚𝒐𝒖'𝒓𝒆 𝒂𝒃𝒐𝒖𝒕 𝒕𝒐 𝒈𝒊𝒗𝒆 𝒖𝒑 𝒉𝒐𝒑𝒆

ایمان خود را از دست نده
شگفت‌ انگیزترین چیزها در زندگی
درست در لحظه‌ای اتفاق می‌افتند که
می‌خواهید امید خود را از دست بدهید‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌
😊😊

75 Stars 3,750 Toman

View comment
  • Hossein درس گرفتن هم مهم است
70 Stars 3,500 Toman

یکی از دلایل تاخیر در شروع کارها
اینه که می‌خواهیم آن‌ها را به شکل عالی شروع کنیم

در حالی‌که باید بدانیم این کار نشدنی است
... more

یکی از دلایل تاخیر در شروع کارها
اینه که می‌خواهیم آن‌ها را به شکل عالی شروع کنیم

در حالی‌که باید بدانیم این کار نشدنی است
شروع کن تا کم کم تبدیل به عالی شوی

روزتون بخیر رفقا 🤚

View comment
69 Stars 3,450 Toman

آن کس که مثبت می اندیشد برای خودش بسوی آرامش و روشنایی راه می‌گشاید
و کسی که منفی‌نگر است به بدی‌ها و ناآرامی‌های پیرامونش بال و پر می‌دهد
... more

آن کس که مثبت می اندیشد برای خودش بسوی آرامش و روشنایی راه می‌گشاید
و کسی که منفی‌نگر است به بدی‌ها و ناآرامی‌های پیرامونش بال و پر می‌دهد

بال و پر دادن به بدی‌ها ما را به سرزمین سیاهی‌ها و تاریکی‌ها می‌کشاند

اولین راه برای دوری از تاریکی و تباهی، دوری از افکار منفی است
مثبت باشید و مثبت فکر کنید

View comment
  • Hossein آفرین، همواره مثبت بودن رمز شادی و سلامتی است
65 Stars 3,250 Toman

Thank you God

Thank you God

69 Stars 3,450 Toman

راهکارهای مفید برای برخی سختی‌ها و مشکلات 💪💪💪

راهکارهای مفید برای برخی سختی‌ها و مشکلات
💪💪💪

80 Stars 4,000 Toman

70 Stars 3,500 Toman

نقاشی سه بُعدی ببینید لذت ببرید، به اين شکل می‌شود جهت عوض کرد

نقاشی سه بُعدی ببینید لذت ببرید، به اين شکل می‌شود جهت عوض کرد

60 Stars 3,000 Toman

آموزش زبان انگلیسی، گرامر زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی، گرامر زبان انگلیسی

53 Stars 2,650 Toman

آموزش زبان انگلیسی با فیلم و انیمیشن جذاب، لغات انگلیسی، درآمد، یادگیری👌

آموزش زبان انگلیسی با فیلم و انیمیشن جذاب، لغات انگلیسی، درآمد، یادگیری👌

49 Stars 2,450 Toman

جملات کاربردی ✌

جملات کاربردی ✌