avatar
Photo
64 Stars 3,200 Toman

!من
!در این اوضاع نابسامان زندگی، زنده‌ام
فقط به امید بهتر شدن اوضاع ولی حیف، که اوضاع بدتر می‌شود نه بهتر! باید هر کس خودش تلاش را چند
... more

!من
!در این اوضاع نابسامان زندگی، زنده‌ام
فقط به امید بهتر شدن اوضاع ولی حیف، که اوضاع بدتر می‌شود نه بهتر! باید هر کس خودش تلاش را چند برابر کرده و اقدام کند برای پیشرفت وگرنه همین است و همین و بس

60 Stars 3,000 Toman

👍👍

👍👍

69 Stars 3,450 Toman

راهکارهای مفید برای برخی سختی‌ها و مشکلات 💪💪💪

راهکارهای مفید برای برخی سختی‌ها و مشکلات
💪💪💪

64 Stars 3,200 Toman

70 Stars 3,500 Toman

نقاشی بسیار زیبا کشیده شده توسط مداد گربه‌های بی‌خانمان در پناه دختری

نقاشی بسیار زیبا کشیده شده توسط مداد
گربه‌های بی‌خانمان در پناه دختری

View comment
69 Stars 3,450 Toman

60 Stars 3,000 Toman

59 Stars 2,950 Toman

یک‌بار سوسیس و تخم‌مرغ رو اینجوری درست کن ✌😋

یک‌بار سوسیس و تخم‌مرغ رو اینجوری درست کن

✌😋

71 Stars 3,550 Toman

درختی زیر آسمان پُر از ستاره

درختی زیر آسمان پُر از ستاره

70 Stars 3,500 Toman

تکون بده، خودتو تکون بده😂😂

تکون بده، خودتو تکون بده😂😂

68 Stars 3,400 Toman

70 Stars 3,500 Toman

سعدی
اصــل بد نیـــــکو نـــگردد زانکه بنیـــــادش بد است

گر که بــــینی ناکـــــسان بالا نشینند عیــب نیست
روی دریــــــ
... more

سعدی
اصــل بد نیـــــکو نـــگردد زانکه بنیـــــادش بد است

گر که بــــینی ناکـــــسان بالا نشینند عیــب نیست
روی دریـــــــا خـــــس نشیند قــعر دریا گوهر است

آهــــن و فـــــــــولاد از یــــــک کوره گر آیند برون
آن یکی شمشیــــــــر گردد وان دگر نعل خر است

دود اگـــــــر بالا نشیند کســــر شــان شعله نیست
جــــای چشم ابرو نگـیرد گـــرچـه او بالاتـــــــر است

سعدیـــــــا گو عیب خـــــود را و مــــــگو عیب دگر
هـــــــرکه عیب خـــــویش گــوید از همه بالاتر است

من لبـــــاس کهنه می‌پوشم که بی درد سر است
آستیـــــــن کوته بُود چین و چروکش کمتر است

69 Stars 3,450 Toman

روند توسعه‌ی انسان 😊😊😊

روند توسعه‌ی انسان
😊😊😊

33 Stars 1,650 Toman

15 Stars 750 Toman

💢 مکان‌های دیدنی ایران تیمچه امین‌الدوله، کاشان قلعه بهستان، ماهنشان دو عکس از کوه دماوند زیبا

💢 مکان‌های دیدنی ایران
تیمچه امین‌الدوله، کاشان
قلعه بهستان، ماهنشان
دو عکس از کوه دماوند زیبا

46 Stars 2,300 Toman

کاش می‌شد روی هر رنگین کمان
می‌نوشتم “مهربان “با من بمان!!!

کاش می‌شد قلب ها آباد بود
کینه و غم‌ها به دست باد بود
... more

کاش می‌شد روی هر رنگین کمان
می‌نوشتم “مهربان “با من بمان!!!

کاش می‌شد قلب ها آباد بود
کینه و غم‌ها به دست باد بود

کاش می‌شد دل فراموشی نداشت
نم نم باران هم آغوشی نداشت

کاش می‌شد کاش های زندگی
تا شود در پشت قاب بندگی

کاش می‌شد کاش ها مهمان شوند
درمیان غصه‌ها پنهان شوند

کاش می‌شد آسمان غمگین نبود
رد پای کینه‌ها رنگین نبود

نیما یوشج
⚘⚘⚘⚘

75 Stars 3,750 Toman

با استفاده از علم کارها راحت‌تر انجام می‌شود ✍✍

با استفاده از علم کارها راحت‌تر انجام می‌شود ✍✍

60 Stars 3,000 Toman

امید به زندگی هنوز جریان دارد 🌸🌸🌸

امید به زندگی هنوز جریان دارد
🌸🌸🌸

61 Stars 3,050 Toman

سخنان زیبا و آموزنده برسلی
یک انسان خردمند می تواند از یک سوال احمقانه بیشتر بیاموزد، تا این‌که یک احمق بتواند از یک جواب خردمند بیاموزد
... more

سخنان زیبا و آموزنده برسلی
یک انسان خردمند می تواند از یک سوال احمقانه بیشتر بیاموزد، تا این‌که یک احمق بتواند از یک جواب خردمند بیاموزد
خودنمایی ایده‌ای احمقانه برای نشان دادن خودتان است
حقیقت خارج از همه‌ی الگوهای از پیش تعیین شده است
دانش به شما قدرت می‌دهد، اما شخصیت به شما احترام می‌دهد

65 Stars 3,250 Toman

شما قبل از عمل کردن گوش کن قبل از واکنش نشان دادن فکر کن قبل از شماتت کردن صبر کن قبل از دعا کردن ببخش قبل از دست کشیدن تلاش کن 😊😊🌹

شما
قبل از عمل کردن گوش کن
قبل از واکنش نشان دادن فکر کن
قبل از شماتت کردن صبر کن
قبل از دعا کردن ببخش
قبل از دست کشیدن تلاش کن

😊😊🌹