avatar
Photo

Pets & Animals

5 Stars 250 Toman

طبیعت زیبای ماسال گیلان

طبیعت زیبای ماسال گیلان

65 Stars 3,250 Toman

ماجرای سگ ناقلا

ماجرای سگ ناقلا

70 Stars 3,500 Toman

نقاشی بسیار زیبا کشیده شده توسط مداد گربه‌های بی‌خانمان در پناه دختری

نقاشی بسیار زیبا کشیده شده توسط مداد
گربه‌های بی‌خانمان در پناه دختری

View comment
73 Stars 3,650 Toman

شکار لحظه‌ها عکس زیبایی از حیات وحش

شکار لحظه‌ها
عکس زیبایی از حیات وحش

71 Stars 3,550 Toman

عقاب

عقاب

68 Stars 3,400 Toman

عجیب و زیباست😍😍😍

عجیب و زیباست😍😍😍

67 Stars 3,350 Toman

قسمت شیرین رو پیدا کن😉😁😁

قسمت شیرین رو پیدا کن😉😁😁

68 Stars 3,400 Toman

پَرَنده به جانوران مهره‌داری گفته می‌شود که بدنی پوشیده از پَر دارند، خونگرم‌اند، بال دارند، بر روی دوپا راه می‌روند و تخم می‌گذارند. بیشتر پرندگان تو ... more

پَرَنده به جانوران مهره‌داری گفته می‌شود که بدنی پوشیده از پَر دارند، خونگرم‌اند، بال دارند، بر روی دوپا راه می‌روند و تخم می‌گذارند. بیشتر پرندگان توانایی پرواز دارند. تا کنون حدود یازده هزار گونه پرنده در سراسر جهان شناسایی شده‌است
حیات وحش _پرندگان _شکار لحظه‌های ناب از یک پرنده

68 Stars 3,400 Toman

طبیعت زیبای حیات وحش

طبیعت زیبای حیات وحش

64 Stars 3,200 Toman

لحظه‌ی شکار بسیار زیبا عکاسی از طبیعت 🤩🤩🤩🤩

لحظه‌ی شکار بسیار زیبا
عکاسی از طبیعت
🤩🤩🤩🤩

68 Stars 3,400 Toman

بمب خنده، سگ بامزه ببین فقط بخند 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

بمب خنده، سگ بامزه ببین فقط بخند
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

53 Stars 2,650 Toman

I love the cat and all animals 😍 ❤ گربه‌ها و همه‌ی حیوانات را دوست دارم

I love the cat and all animals 😍 ❤

گربه‌ها و همه‌ی حیوانات را دوست دارم

60 Stars 3,000 Toman

امید به زندگی هنوز جریان دارد 🌸🌸🌸

امید به زندگی هنوز جریان دارد
🌸🌸🌸