Photo

How To & Style

Hossam_sia راهکار رفع استرس 👍👍👍👋👋 ... more

Hossam_sia راهکار رفع استرس
👍👍👍👋👋

35 Stars 1,750 Toman

Car.racing 👍👍👍👍 ... more

Car.racing 👍👍👍👍

69 Stars 3,450 Toman

Johnny Hendrix ... more

Johnny Hendrix

70 Stars 3,500 Toman

Narek.zv ورزش کنید، سالم و سلامت باشید 🏃🏃‍♀️🏃🏃‍♀️ ... more

Narek.zv ورزش کنید، سالم و سلامت باشید
🏃🏃‍♀️🏃🏃‍♀️

درختی زیر آسمان پُر از ستاره
71 Stars 3,550 Toman

فضا_زمان درختی زیر آسمان پُر از ستاره ... more

فضا_زمان درختی زیر آسمان پُر از ستاره

74 Stars 3,700 Toman

Shervan خدا با شماست 😊😊 ... more

Shervan خدا با شماست
😊😊

زیبایی در عضلات بدن یک مجسمه
68 Stars 3,400 Toman

Alirezashahriary زیبایی در عضلات بدن یک مجسمه ... more

Alirezashahriary زیبایی در عضلات بدن یک مجسمه

71 Stars 3,550 Toman

Johnny Hendrix ... more

Johnny Hendrix

69 Stars 3,450 Toman

Hanie چندتا ترفند ساده برای انجام کارها ... more

Hanie چندتا ترفند ساده برای انجام کارها

68 Stars 3,400 Toman

Tanha مطالعات عصب‌شناسی نشان می‌دهد که امید برای حیات بس ... more

Tanha مطالعات عصب‌شناسی نشان می‌دهد که امید برای حیات بسیار ضروری است
هنگامی که فرد امید خود را نسبت به آینده از دست می‌دهد، مغز متوقف می‌شود
هیچ‌وقت امید خودتان را از دست ندهید
💯💯

69 Stars 3,450 Toman

Hanie یادگیری جمع کردن لباس👏👏👏 ... more

Hanie یادگیری جمع کردن لباس👏👏👏

70 Stars 3,500 Toman

Narek.zv خودتو عوض کن ✌✌👏👏 ... more

Narek.zv خودتو عوض کن ✌✌👏👏

69 Stars 3,450 Toman

kasra تا آخـر ادامه بده. اصلا مهم نیست تـا حالا چقدر شکس ... more

kasra تا آخـر ادامه بده. اصلا مهم نیست تـا حالا چقدر شکست خوردی. مهم این است که هنوز تسلیم نشدی
تو ادامه بده. مـرد میدون بــاش و تا آخرش برو. آن موقع هست که حس خوبی داری. حس رسیدن

هیچ وقت از تـلاش تو مسیر خودت دست بـرندار

67 Stars 3,350 Toman

Darvishi 🉑زندگی قشنگی های خودشم داره پس به فکر زندگی خودتون ... more

Darvishi 🉑زندگی قشنگی های خودشم داره پس به فکر زندگی خودتون باشید

ایران همیشه دلربا
72 Stars 3,600 Toman

Shervan ایران همیشه دلربا ... more

Shervan ایران همیشه دلربا

69 Stars 3,450 Toman

فضا_زمان دیدن کره‌ی زمین از ايستگاه بین‌المللی فضایی بسیار ... more

فضا_زمان دیدن کره‌ی زمین از ايستگاه بین‌المللی فضایی بسیار زیبا است. امیدوارم حس خوبی نسبت به این کلیپ داشته باشید.
🥰💟💟🌍🌎🌏

سخنان زیبا و آموزنده برسلی یک انسان خردمند می
61 Stars 3,050 Toman

Tanha سخنان زیبا و آموزنده برسلی یک انسان خردمند می توا ... more

Tanha سخنان زیبا و آموزنده برسلی
یک انسان خردمند می تواند از یک سوال احمقانه بیشتر بیاموزد، تا این‌که یک احمق بتواند از یک جواب خردمند بیاموزد
خودنمایی ایده‌ای احمقانه برای نشان دادن خودتان است
حقیقت خارج از همه‌ی الگوهای از پیش تعیین شده است
دانش به شما قدرت می‌دهد، اما شخصیت به شما احترام می‌دهد

آن‌قدر دنبال شریک زندگی نگرد!
51 Stars 2,550 Toman

kasra آن‌قدر دنبال شریک زندگی نگرد ... more

kasra آن‌قدر دنبال شریک زندگی نگرد

64 Stars 3,200 Toman

Johnny Hendrix زیبائی دست یافتنی است Beauty is achievable ... more

Johnny Hendrix زیبائی دست یافتنی است

Beauty is achievable

post
60 Stars 3,000 Toman

Nimaniki ... more

Nimaniki

روی گل شما به سرخی انار، شب شما به شیرینی هندو
41 Stars 2,050 Toman

Hossam_sia روی گل شما به سرخی انار، شب شما به شیرینی هندوانه، ... more

Hossam_sia روی گل شما به سرخی انار، شب شما به شیرینی هندوانه، خندتون مانند پسته، ❤️🌹❤️